Tour the Old City of Jerusalem

העיר העתיקה בירושלים מה הקשר בין רכישת נכסים ל"תהליך השלום"? מדוע חשוב לרכוש נכסים בירושלים בפרט ובארץ בכלל? כמה יהודים גרים בעיר העתיקה כיום ולמה זה מיוחד? מה ההתייחסות בתלמוד לירושלים ולקיסריה ומה הקשר לעשיו ויעקב? אם ירושלים היא המרכז והלב של ארץ ישראל, אז העיר העתיקה היא לב ליבה. בואו לסייר איתנו בין סמטאות העיר העתיקה האוצרים בתוכם את סיפורו של העם היהודי ולגלות מקומות מרתקים השוזרים יחד אלפי שנות בניין, חורבן ותקומה. נבין את המציאות בשטח כיום, נשמע על סיפורי רכישת נכסים ולמה זה כל כך חשוב.

Read More